Menu

Thông báo

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 159


Hôm nayHôm nay : 8196

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 111743

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6155712

Quảng cáo


Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

THÔNG BÁO VỀ QUI TRÌNH TỔ CHỨC NCKHSV NĂM HỌC 2015-2016

Thứ năm - 11/02/2016 11:37
Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch của năm học, để các khoa đào tạo và các đơn vị trong Trường chủ động phối hợp triển khai thực hiện các công việc một cách hiệu quả và nâng cao

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

      Số:  991 /ĐHNN-KHCN         

Về việc Qui trình tổ chức NCKHSV năm học 2015-2016

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Thông báo

về kế hoạch và qui trình tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

năm học 2015-2016

Kính gửi :  Các đơn vị trong Trường

Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch của năm học, để các khoa đào tạo và các đơn vị trong Trường chủ động phối hợp triển khai thực hiện các công việc một cách hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKHSV), Nhà trường thông báo tới các khoa đào tạo và các đơn vị liên quan những nội dung sau đây về kế hoạch và qui trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016. Đặc biệt, để kỉ niệm 60 năm thành lập Trường, đề nghị các đơn vị tăng cường hướng dẫn, khích lệ, đẩy mạnh các hoạt động và nâng cao chất lượng các công trình NCKHSV.

I. Các hình thức và nội dung của NCKHSV

       NCKHSV là một trong những hoạt động quan trọng của quá trình đào tạo đại học. Hoạt động NCKH sinh viên được tổ chức dưới các hình thức như sau:

 1. Công trình NCKH các cấp; báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo các cấp; các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành.
 2. Câu lạc bộ khoa học sinh viên; các cuộc thi, diễn đàn khoa học sinh viên, ngày hội khoa học sinh viên; các hoạt động giao lưu khoa học, liên kết, trao đổi học thuật với sinh viên các đơn vị bạn trong và ngoài nước.
 3. Khóa luận tốt nghiệp, niên luận, tiểu luận khoa học, bài tập khoa học.

       Các chủ đề NCKH của sinh viên phải bám sát và hỗ trợ nội dung đào tạo. Nội dung bao gồm nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học đối chiếu, Giáo dục ngoại ngữ, Quốc tế học, Văn học các nước, Dịch thuật, Văn hóa văn minh của các nước có ngôn ngữ mà sinh viên học v.v..

       Ngoài ra, nội dung NCKH của sinh viên có thể đưa ra những vấn đề liên quan đến chương trình, giáo trình, phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ v.v..

       NCKHSV có thể là tham luận về các vấn đề do các HNKH trong và ngoài trường đặt ra, hay đúc rút, đưa ra những kinh nghiệm học tập các môn học trên lớp, ở nhà, phương pháp tự học và bồi dưỡng nâng cao chất lượng học tập, v.v.

 

II. Qui trình tổ chức và thời gian thực hiện các công trình NCKHSV

TT

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian,

thời hạn

Nội dung công việc

1

Phòng

KHCN

- Tháng 9, 10/2015

- Tập hợp ý kiến, đề xuất từ các khoa, đơn vị, lập và trình BGH phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động NCKHSV.

- Gửi thông báo kế hoạch triển khai hoạt động NCKHSV tới các Khoa, Đoàn Thanh niên, và các Phòng liên quan (Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo).

2

Các Khoa

- 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo

- Thông báo kế hoạch triển khai hoạt động NCKHSV tới các bộ môn và sinh viên thuộc sự quản lý của Khoa.

3

Đoàn Thanh niên

- 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo

- Phổ biến rộng rãi về hoạt động NCKHSV tới sinh viên toàn trường.

4

Khoa

- Tháng 10, 11/2015

- Tổ chức giới thiệu các đề tài, các hướng và các nhóm nghiên cứu cho sinh viên có nguyện vọng tham gia NCKH.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài với Khoa.

- Tổ chức hội nghị KHSV về phương pháp nghiên cứu, cách trình bày một công trình NCKH (Báo cáo viên do khoa hoặc Phòng KHCN mời).

5

Khoa

- Tháng 11, 12 /2015

- Khoa xem xét, sơ duyệt các đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn.

6

Khoa

- Ngày 15/12/2015

Muộn nhất là ngày 15/12 Khoa gửi Danh sách SV NCKH của khoa về Phòng NCKH: bản cứng nộp tại phòng 311 A1, bản mềm theo địa chỉ: khcnulis@yahoo.com và ngan_do2001@yahoo.com.

 Danh sách (Theo mẫu đính kèm) bao gồm: Tên sinh viên, các thông số sinh viên (Mã SV; Ngày tháng năm sinh; Nam/Nữ; Số ĐT, E-mail; Tên đề tài; Tên giáo viên hướng dẫn (Kèm số ĐT, E-mail).

7

Phòng

KHCN

- Tháng 2/2016

- Đề xuất và trình Ban Giám hiệu ra quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị NCKHSV cấp Trường.

8

Khoa,

Khối

- Từ 02/3 đến 13/3/2016

- Tổ chức Hội nghị NCKHSV cấp khối và xếp hạng theo điểm, xét duyệt, nộp kết quả lên Khoa.

9

Khoa

- 05 ngày trước ngày HĐ cấp Khoa họp

- Đề xuất danh sách Hội đồng chấm công trình NCKHSV cấp Khoa gồm 03 thành viên gửi về phòng KHCN.

10

Phòng KHCN

- 03 ngày sau khi có danh sách HĐ  cấp Khoa gửi lên

Đề xuất và trình BGH ra quyết định thành lập:

- Hội đồng chấm công trình khoa học SV cấp Khoa

- Hội đồng chấm công trình khoa học SV cấp Trường

11

Trường,

Khoa

- Từ 21/3 đến 26/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức TUẦN LỄ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN:

+ Căn cứ danh sách chọn lọc từ cấp Khối, tổ chức cho sinh viên bảo vệ trước HĐ cấp Khoa

+ HĐ cấp Khoa chỉ tổ chức họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo. Hội đồng đánh giá theo những tiêu chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT để xét chọn giải nhất, giải nhì, giải ba.

Chậm nhất là ngày 31/3 Khoa gửi về Phòng KHCN:

1. Danh sách SV tham dự Hội nghị NCKHSV cấp Trường (Theo mẫu đính kèm) và Tóm tắt của các công trình đó.

2. Danh sách dự xét giải thưởng NCKHSV cấp Trường (Theo mẫu đính kèm)

+ Bản nhận xét đánh giá chi tiết của từng công trình

+ Báo cáo toàn văn các công trình dự xét giải

12

Phòng KHCN

Từ 31/3 đến 03/4/2016

- Tổng hợp danh sách NCKHSV Khoa gửi và các hồ sơ liên quan để đề nghị HĐ cấp Trường chấm, xét giải.

13

Phòng KHCN, HĐ cấp Trường

Từ 06/4 đến 10/4/2016

- Chấm và xét giải thưởng NCKHSV cấp Trường căn cứ vào hồ sơ Phòng KHCN tổng hợp từ các Khoa gửi về.

- Chấm duyệt các công trình đề nghị giải nhất, nhì do sinh viên trực tiếp trình bày.

- Chấm và xét chọn các công trình xuất sắc để gửi đi tham dự giải của ĐHQGHN và Bộ GD-ĐT.

14

Phòng KHCN

- Từ 06/4 đến 17/4/2016

- Biên tập và in kỷ yếu Hội nghị KHSV cấp Trường.

 

15

Phòng KHCN

- Từ 13/4 đến 17/4/2016

- Trình BGH ra quyết định khen thưởng sinh viên NCKH.

16

Trường,

Các khoa

- Ngày 22/4/2016

Hội nghị KHSV cấp Trường.

17

Phòng KHCN

- 05 ngày kể từ ngày có kết quả của HĐ cấp Trường và sau khi có thông báo của Bộ và ĐHQG về số lượng công trình được gửi đi dự thi.

- Rà soát lại Danh sách sinh viên có công trình được gửi đi dự thi giải thưởng NCKHSV cấp ĐHQG, cấp Bộ.

- Thông báo cho Khoa và những sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự thi Giải thưởng NCKHSV cấp ĐHQG và cấp Bộ theo kế hoạch của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT để tiến hành bổ sung nâng cấp công trình.

- Hướng dẫn (thông qua cán bộ phụ trách của các Khoa hoặc trực tiếp) cho các sinh viên có công trình được chọn để gửi đi tham dự chấm giải chỉnh sửa lại hình thức của công trình theo quy định.

18

Khoa có sinh viên được gửi công trình dự thi cấp Bộ, cấp ĐHQG

Theo thông báo của Phòng KHCN (hay 10 ngày trước hạn nộp của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN)

- Nộp cho Phòng KHCN công trình dự thi có chữ kí phê duyệt của giáo viên hướng dẫn, BCN Khoa cùng hồ sơ dự thi.

19

Phòng KHCN

Theo thời hạn của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN

- Chuẩn bị hồ sơ và gửi công trình NCKHSV đi dự thi theo thông báo.

  Các văn bản, Danh sách cần nộp cả bản cứng và bản mềm theo địa chỉ sau:

 - Bản cứng nộp tại phòng 311 A1

 - Bản mềm theo địa chỉ:  khcnulis@yahoo.com  và  ngan_do2001@yahoo.com

III. Tổ chức tuần lễ NCKHSV                                                                   

- Thời gian tổ chức tuần lễ KHSV: Từ 21/3 đến 26/3/2016.

- Phòng KHCN làm đầu mối kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các phòng HCTH, TC-KT, CT&CTHSSV và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tổ chức (khánh tiết, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức, …).

- Các khoa đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức và chất lượng các báo cáo.

- BCH Đoàn trường và Hội sinh viên chịu trách nhiệm chủ trì các Hội nghị KHSV và có trách nhiệm động viên khích lệ các đoàn viên tham gia NCKHSV.

- Để hoạt động NCKHSV tăng tính thiết thực và có đông đảo sinh viên tham gia, các khoa cần gắn kết NCKHSV với các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác tuyên truyền, quảng bá và các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Hội nghị KHSV.

IV. Chế độ đối với NCKHSV

1. Chế độ đối với cán bộ hướng dẫn NCKHSV:

1.1. Cán bộ giảng dạy có trách nhiệm tham gia hướng dẫn NCKHSV theo phân công của khoa trong kế hoạch giảng dạy hàng năm.

  Cán bộ hướng dẫn có sinh viên được giải được cộng giờ vào định mức giảng dạy theo qui định hiện hành của ĐHQGHN về cách tính, quy đổi giờ chuẩn cho giảng viên, và theo hướng dẫn cụ thể về tính giờ của Trường.

1.2. Cán bộ hướng dẫn NCKHSV được tính điểm NCKH theo các mức như sau:

 - Công trình NCKHSV cấp Khối:              15 điểm/công trình

 - Công trình NCKHSV cấp Trường:            20 điểm/công trình

 - Công trình NCKHSV cấp ĐHQG/Bộ GD&ĐT:  30 điểm/công trình

   Mỗi công trình được tính một lần theo cấp cao nhất.

2. Chế độ đối với sinh viên NCKH:

2.1. Điểm thưởng cho những công trình NCKHSV đạt giải được cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác, không dùng để xếp loại học lực hoặc xác định hạng tốt nghiệp.

2.2. Mức tính điểm thưởng được qui định như sau:

- Đạt giải cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:

                                    Giải nhất:                     0,20 điểm

                                    Giải nhì:                      0,15 điểm

                                    Giải ba:                                    0,10 điểm

                                    Giải khuyến khích:      0,07 điểm

- Đạt giải cấp Trường:

Giải nhất:               0,10 điểm

                                    Giải nhì:                      0,07 điểm

                                    Giải ba:                                    0,05 điểm

2.3. Nếu công trình NCKH do nhiều sinh viên cùng thực hiện thì điểm thưởng chia đều cho số sinh viên cùng tham gia.

2.4. Nếu sinh viên đạt nhiều giải thưởng NCKH ở các cấp (cấp Trường, cấp ĐHQGHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất.

2.5. Công trình NCKH của sinh viên năm thứ ba trở xuống được thay cho một môn tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức chuyên ngành nghiệp vụ và được tích lũy vào kết quả học tập chung của học kỳ của năm học cũng như của khóa học; đồng thời được tính đến khi xét học bổng, xét học tiếp sau đại học và các quyền lợi khác nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  - Sinh viên có nguyện vọng

  - Được hội đồng cấp khoa đánh giá cho điểm (qui về thang điểm 10) và qui định thay cho một môn học trong chương trình đào tạo của ngành học.

2.6. Nhà trường sẽ có hình thức khen thưởng/ tuyên dương những đơn vị có số lượng nhiều sinh viên tham gia NCKH và chất lượng NCKHSV tốt.

V. Kinh phí và số lượng báo cáo cho NCKH sinh viên

 1. Hội nghị KHSV cấp khối

a.. Kinh phí cho 01 Hội nghị KHSV cấp khối:

- Báo cáo được chọn: 100.000đồng/01 báo cáo

- Giáo viên hướng dẫn: 100.000 đ/01 báo cáo

b. Định mức về số lượng báo cáo được hưởng kinh phí:

            - Khoa Sư phạm Tiếng Anh:     140 báo cáo  

            - Khoa NN & VH Trung Quốc:    40 báo cáo      

            - Khoa NN & VH Nga:                  20 báo cáo                 

            - Khoa NN & VH Pháp:                  40 báo cáo

- Khoa NN & VH Phương Đông:   40 báo cáo

- Khoa NN & VH Phương Tây:       20 báo cáo      

- Khoa NN & VH Hàn Quốc:       20 báo cáo

            - Bộ môn Tâm lí - Giáo dục:        12 báo cáo

- Bộ môn NN&VH Việt Nam:       12 báo cáo

 2. Hội nghị KHSV cấp Trường:

a. Kinh phí cho 01 Hội nghị KHSV cấp Trường:

- Báo cáo được chọn: 200.000đồng/01 báo cáo

- Giáo viên hướng dẫn: 200.000đồng/01 báo cáo

- Kinh phí tổ chức và in kỷ yếu: theo dự trù.

- Bồi dưỡng chủ tịch đoàn và ban thư ký: 100.000/người

- Khách mời trong và ngoài Trường: 100.000 đồng/người

b. Định mức về số lượng báo cáo được tham gia Hội nghị KHSV cấp trường:

- Khoa Sư phạm Tiếng Anh:      30 báo cáo 

            - Khoa NN & VH Trung Quốc:    10 báo cáo      

            - Khoa NN & VH Nga:                  06 báo cáo                 

            - Khoa NN & VH Pháp:                  10 báo cáo

- Khoa NN & VH Phương Đông:   10 báo cáo

- Khoa NN & VH Phương Tây:       06 báo cáo      

- Khoa NN & VH Hàn Quốc:       06 báo cáo

            - Bộ môn Tâm lí - Giáo dục:        03 báo cáo

- Bộ môn NN&VH Việt Nam:       03 báo cáo

3. Số lượng công trình gửi xét giải thưởng NCKHSV cấp Trường:

- Khoa Sư phạm Tiếng Anh:      20 báo cáo 

            - Khoa NN & VH Trung Quốc:    08 báo cáo      

            - Khoa NN & VH Nga:                  05 báo cáo                 

            - Khoa NN & VH Pháp:                 08 báo cáo

- Khoa NN & VH Phương Đông:  08 báo cáo

- Khoa NN & VH Phương Tây:     05 báo cáo       

- Khoa NN & VH Hàn Quốc:      05 báo cáo

            - Bộ môn Tâm lí - Giáo dục:       02 báo cáo

- Bộ môn NN&VH Việt Nam:      02 báo cáo

4. Kinh phí tổ chức chấm công trình tham dự giải NCKHSV (chỉ chấm cấp Trường):

             - Hội đồng tuyển chọn (10 công trình/người/buổi): 100.000/buổi

             - Hướng dẫn, tập huấn cho Hội đồng chấm thi: 50.000 đồng/ người

        - Giám khảo: 200.000 đồng/ người/ buổi

        - Chi phí khác: theo dự trù cụ thể

5. Khen thưởng:

Giải thưởng

Thưởng cho sinh viên đạt giải

Thưởng cho giáo viên hướng dẫn có sinh viên đạt giải cấp Trường và cấp ĐHQG/Bộ

Cấp Trường

Cấp ĐHQG/Bộ

Cấp Trường

Cấp ĐHQG/Bộ

Giải nhất

1.000.000

    2.000.000

250.000

500.000

Giải nhì

700.000

1.000.000

200.000

400.000

Giải ba

 500.000

700.000

150.000

300.000

Giải khuyến khích

 300.000

500.000

100.000

200.000

* Hình thức tổ chức và mức giải thưởng cấp ĐHQG có thể thay đổi, phòng KHCN sẽ thông báo khi ĐHQG ban hành văn bản mới

6. Kinh phí hỗ trợ nâng cấp cho các công trình được chọn tham gia chấm giải NCKHSV cấp ĐHQG (Bộ GD&ĐT):

 • Sinh viên:                 500.000/công trình
 • Giaos viên hướng dẫn:       200.000/công trình

VI. Qui định về trình bày công trình NCKHSV và báo cáo tại Hội nghị KHSV

 1. Công trình NCKHSV

-           Công trình NCKHSV được trình bày trên một mặt giấy trắng khổ A4, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Word, dãn dòng 1.5, lề trên 3,0 cm, lề dưới 3,0 cm, lề trái 2,5 cm, lề phải 2,5 cm, số trang đánh ở giữa bên dưới.

-           Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

 1. Báo cáo khoa học sinh viên

-           Tại Hội nghị KHSV cấp khối các báo cáo phải được trình bày có sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật, công nghệ.

-           Tại Hội nghị KHSV cấp Trường, ngôn ngữ để tiến hành Hội nghị là tiếng Việt. Các báo cáo khoa gửi lên tham dự giải cấp trường phải nộp toàn văn công trình bằng tiếng Việt.

 Đề nghị trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện việc triển khai các hoạt động theo đúng thời hạn và mẫu qui định. Những đơn vị và cá nhân không thực hiện đúng sẽ bị trừ vào điểm thi đua của đơn vị và cá nhân.

 

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu HCTH, KH-CN, N

 

K.T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

PGS. TS. Ngô Minh Thủy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Văn nghệ

Thời khóa biểu

 • TKB HK2
  TKB Phụ đạo K12Tải về
 • TKB HK1
  TKB HK1 (áp dụng từ ngày 16/3)Nhấn vào đây để tải về