Menu

Thông báo

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 2514

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171218

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7801345

Quảng cáo


Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Thứ hai - 29/02/2016 14:51
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Số:             /QĐ-ĐHNN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày        tháng        năm 2011
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc  thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế
“Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ - văn hoá với việc dạy và học tiếng Hán”
tại Hà Nội ngày  13 - 15/ 10/2012
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
 
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ công văn số 1971/ĐHQGHN-QHQT ký ngày 11/7/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức hội thảo quốc tế tiếng Hán vào ngày 13-15/10/2012 của Trường Đại học Ngoại ngữ  - Đại học Quốc gia Hà Nội;
            Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế  Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ - văn hoá với việc dạy và học tiếng Hán” tại Hà Nội ngày 13 – 15/ 10/2012 gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2.     Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội thảo và tự giải thể khi kết thúc Hội thảo.
                Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và các thành viên có tên trong danh sách ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                     
Nơi nhận:                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
-    Như Điều 3;
-    BGH (để chỉ đạo);
-    Lưu: HCTH, KHCN.                                                                                                                       (đã ký)


 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
“Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ - văn hoá với việc dạy và học tiếng Hán”
tại Hà Nội ngày  13 - 15/ 10/2012
 
(Kèm theo QĐ số      0    /QĐ-ĐHNN  ngày      tháng    năm 2011)
 
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
PGS. TS. Nguyễn Lân Trung
Phó Hiệu trưởng
Trưởng ban
2
PGS. TS. Võ Đại Quang
Trưởng phòng KHCN
Phó Trưởng ban
3
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh
Trưởng Khoa NN&VH Trung Quốc
Ủy viên thường trực
4
ThS.  Nguyễn Bảo Lập
Trưởng phòng HCTH
Ủy viên
5
ThS. Phạm Văn Kim
Trưởng phòng CTCT & HSSV
Ủy viên
6
ThS. Nguyễn Xuân Long
Trưởng phòng QTBV
Ủy viên
7
ThS. Bùi Ngọc Oánh
Phó Giám đốc TT CNTT
Ủy viên
8
TS. Lê Văn Canh
Trưởng phòng HTQT
Ủy viên
9
Bà Đoàn Thị Tình
Trưởng phòng KTTC
Ủy viên
10
TS. Đỗ Hoàng Ngân
Phó Trưởng phòng KHCN
Ủy viên
 
            Danh sách gồm 10 thành viên.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Văn nghệ

Thời khóa biểu

  • TKB HK2
    TKB Phụ đạo K12Tải về
  • TKB HK1
    TKB HK1 (áp dụng từ ngày 16/3)Nhấn vào đây để tải về